Sandro Grigolia

Sandro groeide op in een achterstandswijk in Den Haag. Hij rolde langzaam samen met zijn vrienden in de criminaliteit. Wat resulteerde in dat hij veroordeeld werd voor een ernstig delict op jonge leeftijd. Na bijna 10 jaar detentie leeft Sandro in zijn ouderlijk huis en probeert hij nu ondanks alle tegenslagen zijn leven weer op de rails te krijgen.

Wie is Sandro?

Sandro doet mee aan de conferentie omdat hij het een ander niet gunt wat hem is overkomen.

Sandro kwam op tv als gezochte crimineel. Het delict was een schok voor de samenleving en kreeg toen ook veel media-aandacht. Iedereen die hem kende wist waar hij voor werd gezocht. Hij was opgepakt in zijn thuisland en kwam daar volledig herkenbaar op tv. Hij werd na een kort verblijf in een gevangenis uitgeleverd naar Nederland. Omdat hij in zijn thuisland op tv kwam, werd dat ook in Nederland uitgezonden. Zijn zaak werd uitvoerig besproken op tv. Dit bracht ook consequenties met zich mee. Zijn vrienden verdwenen al gauw uit het zicht en zijn moeder werd ontslagen en zat werkloos thuis. Sandro zag niet alleen zijn wereld in elkaar storten, maar ook die van de mensen waar hij om gaf en die nog part noch deel hadden aan zijn acties.

Door de media aandacht is hij gedurende zijn detentie anders behandeld dan anderen. Sandro laat aan de hand van zijn verhaal zien wat er gebeurt als de meeste personeelsleden weten wat je delict is en daar ook een oordeel over hebben. Hij deelt met het publiek wat het met hem deed en hoe het zijn, als wel de keuzes van professionals, beïnvloedde.

Sandro is nog geen succesverhaal in de zin dat hij geen participerende burger is met een betaalde baan en een eigen woning. Hij is wel een succes in de zin dat hij anders in het leven is gaan staan en niet meer terugvalt in de criminaliteit. Bij zijn vrijlating had Sandro het zwaar. Al deze tegenslagen weerhouden hem niet om er nog steeds voor te gaan. Sandro heeft zijn oude criminele leven achter zich gelaten, ondanks dat zijn nieuwe leven hem op dit moment weinig perspectief biedt. Zijn verhaal is die van iemand die weigert op te geven en blijft staan ondanks dat het tegen zit.

Wat kun jij van Sandro leren als professional werkzaam in het gevangeniswezen?

Het verhaal van Sandro leert dat afstand nabijheid niet alleen van toepassing is om niet al te amicaal met gedetineerden te worden, maar er ook is om niet als professional in de verleiding te komen om eigen rechter te spelen. Sandro´s verhaal laat ook zien wat er gebeurt als een gedetineerde breeduit in de media wordt besproken, wat voor invloed dat heeft op hem, zijn kansen en de achterblijvers.

Programma onderdeel
Bekijk andere sprekers
Cookies op de website van de Nationale Conferentie Gevangeniswezen
Wij gebruiken functionele en analytische cookies voor website optimalisaties en statistieken.