Hans Barendrecht

Met bijna 700 (vrijwillige) collega’s werkt Hans Barendrecht dagelijks aan de onderstaande doelen, dit door middel van bezoekwerk, het geven van cursussen en het begeleiden naar werk. Gevangenenzorg Nederland is actief in ruim 20 Nederlandse gevangenissen.

Gehoor geven aan een Bijbelse opdracht
In het Nieuwe Testament wordt opdracht gegeven om gevangenen te bezoeken. “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen” (Mattheüs 25:36). Met onze medewerkers en vrijwilligers geven wij hier dagelijks gehoor aan.

Toekomst voor gevangenen
Wij willen gevangenen op weg helpen naar een toekomst zonder criminaliteit. Een baan, huisvesting, eigenwaarde en positieve contacten zijn hiervoor ontzettend belangrijk. Onze vrijwilligers helpen gevangenen en ex-gevangenen hierbij. Met verschillende projecten helpen we gevangenen met het vinden van werk.

Bewustwording impact criminaliteit
Het is belangrijk dat gevangenen zich er bewust van worden dat criminaliteit vaak grote gevolgen heeft voor slachtoffers en andere betrokkenen. Dit beseffen gevangenen vaak onvoldoende. Tijdens meerdaagse cursussen gaan we met (ex-)gevangenen in gesprek. We proberen een denkproces op gang te brengen, zodat (ex-)gevangenen gaan ontdekken dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. Daarbij betrekken we ook slachtoffers van criminaliteit. We zijn blij dat ook slachtoffers en nabestaanden hieraan mee willen werken.

Het bieden van een luisterend oor
Gevangenen, TBS-patiënten en families van gevangenen ervaren vaak, elk op hun eigen manier, gevoelens van eenzaamheid en schaamte. Onze vrijwilligers bieden deze verschillende doelgroepen een luisterend oor in de vorm van bezoekwerk. Zij doen dat zoveel mogelijk zonder oordelen. Dit wordt vaak als heel waardevol ervaren.

Hans Barendrecht is directeur en bestuurd bij Gevangenenzorg Nederland en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Programma onderdeel
Bekijk andere sprekers
Cookies op de website van de Nationale Conferentie Gevangeniswezen
Wij gebruiken functionele en analytische cookies voor website optimalisaties en statistieken.