Gert-jan Slump

Criminoloog Gert-jan Slump is onder andere mede initiatiefnemer en projectleider van Stichting Restorative Justice Nederland, het kennis- en innovatieknooppunt voor herstelrecht en herstelgericht werken in Nederland. Hij heeft een van de Bureaus Slachtofferhulp in Nederland opgezet en geleid in de pioniersfase. Met Stichting Restorative Justice Nederland (RJN) organiseert, faciliteert, onderzoekt en adviseert hij tal van projecten en initiatieven. Zo geeft hij onder andere advies en visieontwikkeling voor Ministerie van Veiligheid en Justitie rond concept beleidskader herstelbemiddeling (RJN). Hij biedt Masterclasses herstel- en slachtoffergericht werken voor medewerkers van penitentiaire inrichtingen, geestelijk verzorgers en reclasseringswerkers. Gert-Jan is ook projectleider wetgevingsproces Proeve van Wetgeving herstelrecht voorzieningen in het Wetboek van Strafvordering fase 1, 2 en 3 in het nieuwe wetboek van strafvordering. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van talrijke activiteiten die Stichting Restorative Justice doet. Gert-Jan Slump is een doener, denker en verbinder.

Programma onderdeel
Gert-jan Slump

Independent criminologist and criminal justice & restorative justice innovator

Bekijk andere sprekers
Cookies op de website van de Nationale Conferentie Gevangeniswezen
Wij gebruiken functionele en analytische cookies voor website optimalisaties en statistieken.