Wat kun jij van Khalil leren als professional werkzaam in het gevangeniswezen?

Hoe je ondanks alles de potentie in de ander kunt blijven zien. Hoe verder te kijken dan het gedrag/houding van een gedetineerde. Het vertrouwen dat Khalil kreeg van de professionals binnen en buiten detentie wakkerde zijn intrinsieke motivatie aan om iets van zijn leven te maken. Khalil vertelt in zijn verhaal hoe je als professional […]